Skip to content

Àrees de Pràctica

Serveis legals per a empreses i particulars en els àmbits del Dret processal, concursal, mercantil i immobiliari.

Compto amb una àmplia trajectòria com a advocada en Dret processal, civil, mercantil i immobiliari.

Tinc gran experiència en la resolució de conflictes, tant en via extrajudicial com judicial. He participat en la resolució de nombroses disputes judicials civils, mercantils i immobiliàries com conflictes contractuals i extracontractuals, reclamacions d’impagats, conflictes societaris, desnonaments o reclamacions per defectes constructius.

També he participat en procediments concursals, tant en defensa dels deutors com dels creditors.

Així mateix, he prestat serveis integrals d’assessorament immobiliari.

Què necessites?

Dret Processal
Assessorament jurídic en situacions conflictives des de la fase extrajudicial fins a la representació i defensa dels interessos de client davant els Tribunals de Justícia.
Dret Concursal
Assistència integral al llarg de les diferents etapes d'un procediment concursal, dissenyant i implementant l'estratègia més adequada per a cada cas.
Dret Mercantil
Assessorament en matèria societària, des de la constitució, adquisició, escissió, liquidació i dissolució de societats fins a l'elaboració de tota mena de contractes mercantils.
Dret Immobiliari
Assessorament i gestió en tota classe d'operacions i transaccions vinculades amb el mercat immobiliari, inclosa la redacció i revisió de contractes immobiliaris.
Serveis Immobiliaris
Servei de "personal shopper" per a la localització d'immobles, a més d'acompanyament durant tot el procés i tràmits fins a la formalització de l'operació immobiliària.

Sobre Mi

Soc Llicenciada en Dret i Agent de la Propietat Immobiliària amb àmplia experiència en els àmbits del dret processal, civil, mercantil i immobiliàri. Tinc 15 anys d’experiència en despatxos professionals de gran prestigi. En què et puc ajudar?

Blog

Coneix les darreres novetats de l’àmbit jurídic, com a novetats legislatives, modificacions de normatives, etc. Troba consells per defensar els teus interessos legals. Consulta continguts de qualitat escrits des de l’òptica d’una especialista en dret!